Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Kompetencje zawodowe a budowanie autorytetu współczesnego nauczyciela

W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli Pomorskiego Kuratorium Oświaty w 2007 r. Centrum Edukacji Nauczycieli było organizatorem konferencji nt.: Kompetencje zawodowe a budowanie autorytetu współczesnego nauczyciela. W konferencji, która odbyła się 22 września 2007 r. wzięła udział duża grupa osób, nauczycieli akademickich jak i samych studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku