Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

KOŁO NAUKOWE KOSMETOSKAN

Interesujesz się kosmetologią? Podczas studiów na naszej uczelni połączysz profesjonalną wiedzę z praktycznym doświadczeniem. Zobacz jak swoją pasję rozwijają studentki z koła naukowego KOSMETOSKAN.

W dniach 19-20 kwietnia Koło Naukowe Kosmetoskan wraz z Opiekunem uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych przez Laboratorium Badawcze Dermscan Poland Sp z.o.o na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Studentki podczas wizyty mogły zwiedzić laboratoria, gdzie badane są kosmetyki pod kątem mikrobiologicznym. Dodatkowo poznały zasady pracy zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną oraz uczestniczyły w badaniach in-vitro kosmetyków, które Laboratorium Dermscan wykonuje rutynowo.
Serdecznie dziękujemy Pracownikom Laboratorium – Paniom: dr Iwonie Sokołowskiej, dr Urszuli Popowskiej oraz Ewelinie Szuta za poświęcony czas.

Cofnij

WSZ na Facebooku