Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Koło Naukowe Fizykoterapia w terapii wybranych jednostek chorobowych

Zapraszamy na pierwsze spotkanie studentów zainteresowanych udziałem w Kole Naukowym Fizykoterapia w terapii wybranych jednostek chorobowych, które odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w godz. 9:45-11:30 w sali 312. Opiekunem Koła jest mgr Żaneta Gałecka-Szczerba.

Cofnij

WSZ na Facebooku