Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty na kierunku informatyka

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
BHP i ergonomia
Ekonomia / Negocjacje w biznesie
Filozofia / Socjologia
Jakość oprogramowania / Testowanie oprogramowania
Język angielski
Kompresja danych / Metody numeryczne w analizie ilościowej
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy finansów przedsiębiorstwa informatycznego / Podstawy rachunkowości finansowej
Podstawy prawa / Geografia ekonomiczna
Podstawy zarządzania firmą informatyczną / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technika światłowodowa / Inteligencja obliczeniowa
Technologie wekowe / Metody komputerowego wspomagania decyzji
Wychowanie fizyczne (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych)
Zarządzanie projektem informatycznym / Techniki mikroprocesorowe
Zarządzanie środowiskiem Windows Serwer / Programowanie sieciowe

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Algebra liniowa
Analiza matematyczna
Fizyka
Matematyka dyskretna
Metody probabilistyczne i statystyka
Podstawy elektroniki i miernictwa
Teoretyczne podstawy informatyki
Technologie i usługi telekomunikacyjne

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
Algorytmy i struktury danych
Architektura systemów komputerowych
Badania operacyjne
Bazy danych
Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Inżynieria oprogramowania
Podstawy programowania – C++
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie obiektowe
Programowanie w języku JAVA
Systemy operacyjne
Systemy wbudowane
Sztuczna inteligencja
Technologie sieciowe

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Cofnij

WSZ na Facebooku