Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Information Technology and Knowledge Management 2009

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku współorganizowała konferencję Information Technology and Knowledge Management 2009 (ITAKM 2009), która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2009 r. w Jastrzębiej Górze. Konferencja pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Komitetu Informatyki była kolejnym wydarzeniem współorganizowanym przez naszą uczelnię wspólnie z Politechniką Gdańską. Jej celem było nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk technologii informatycznych oraz zarządzania wiedzą.
Wśród organizatorów oprócz naszej uczelni znaleźli się: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Politechniki Gdańskiej, Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej oraz Wirtualna Polska.

Cofnij

WSZ na Facebooku