Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Information Technology and Knowledge Management 2009

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku współorganizowała konferencję Information Technology and Knowledge Management 2009 (ITAKM 2009), która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2009 r. w Jastrzębiej Górze. Konferencja pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Komitetu Informatyki była kolejnym wydarzeniem współorganizowanym przez naszą uczelnię wspólnie z Politechniką Gdańską. Jej celem było nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk technologii informatycznych oraz zarządzania wiedzą.
Wśród organizatorów oprócz naszej uczelni znaleźli się: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Politechniki Gdańskiej, Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej oraz Wirtualna Polska.

Cofnij

WSZ na Facebooku