Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Informacje dla osób, które zapisały się na studia

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne na studia serdecznie gratulujemy trafnego wyboru uczelni!

PRZYJĘCIE NA STUDIA
Nie publikujemy list osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów daje Tobie gwarancję miejsca na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
odbędzie się 28 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w audytorium (s.100) w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (ul. Pelplińska 7).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczną się 2 października 2017 r., a na studiach niestacjonarnych 30 września 2017 r.

PLAN ZAJĘĆ
będzie dostępny po uprzednim zalogowaniu do STREFY STUDENTA oraz w siedzibie uczelni (poziom 0 – plany zajęć na studiach niestacjonarnych, poziom 1 – plany zajęć na studiach stacjonarnych) na tydzień przed terminem pierwszych zajęć.
Login i hasło do strefy studenta prześlemy drogą mailową 16 września 2017 r.

PODZIAŁ NA GRUPY
zostanie opublikowany w STREFIE STUDENTA 26 września 2017 r. po godzinie 14:00.

KONTO
Czesne należy wpłacić przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, kierunek studiów

Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 17 zł za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – ELS.
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, ELS

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji:
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02 lub 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku