Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Informacje dla osób, które zapisały się na studia

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne na studia serdecznie gratulujemy trafnego wyboru uczelni!

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 3 października o godzinie 17:00 w audytorium (s.100) Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

PRZYJĘCIE NA STUDIA
Nie publikujemy list osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów daje Ci gwarancję miejsca na wybranym kierunku studiów.
O wynikach rekrutacji poinformujemy kandydatów na studia drogą mailową po zakończonej rekrutacji (po 15 września br.) Jeśli nie otrzymałeś/aś wiadomości, skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji.

LEGITYMACJA STUDENCKA
Otrzymasz je podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 lub w późniejszym terminie w biurze obsługi studenta (p.200) w godzinach otwarcia za okazaniem dowodu osobistego.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 4 października. Zajęcia na studiach niestacjonarnych (dla I semestrów) mogą rozpocząć się:
– 4 października od godziny 17:00 (kierunek fizjoterapia)
– 11 października od godziny 17:00 (kierunki kosmetologia I i II stopnia oraz dietetyka).
Rozkład zjazdów na studiach niestacjonarnych w sem. zimowym r. akad. 2019/2020 (dotyczy I semestru studiów):
DIETETYKA, KOSMETOLOGIA (I, II st.):
• 11-13.10.2019 r.
• 25-27.10.2019 r.
• 08-10.11.2019 r.
• 22-24.11.2019 r.
• 06-08.12.2019 r.
• 20-22.12.2019 r.
• 10-12.01.2020 r.
• 24-26.01.2020 r.

FIZJOTERAPIA:
• 04-06.10.2019 r.
• 18-20.10.2019 r.
• 02-03.11.2019 r.
• 15-17.11.2019 r.
• 29.11.- 01.12.2019 r.
• 13-15.12.2019 r.
• 03-05.01.2020 r.
• 17-19.01.2020 r.

W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać zaplanowane poza terminami zjazdów podstawowych. 

PLAN ZAJĘĆ
będzie dostępny w WIRTUALNYM DZIEKANACIE po zalogowaniu (login i hasło zostało ustalone podczas rejestracji na wybrany kierunek studiów).

PODZIAŁ NA GRUPY
będzie zamieszczony na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć na stronie uczelni w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

OPŁATY ZA STUDIA
Jeśli zapisałeś/aś się na studia na semestr zimowy r. akad. 2019/2020 termin płatności czesnego za I semestr studiów (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) mija 20 września 2019 r.
Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy uczelni.
Nie informujemy kandydatów na studia o wpłynięciu czesnego na konto uczelni. Kontaktujemy się wyłącznie z osobami, które nie wpłaciły czesnego we wskazanym terminie.

KONTO
Płatności za studia I stopnia należy dokonywać przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać: nazwisko i imię, kierunek studiów


INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ STALE AKTUALIZOWANE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAGLĄDANIA.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z biurem ds. promocji i rekrutacji:
zadzwoń: tel.: 58 769 08 00, 769 08 02, 769 08 03, 769 08 04
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku