Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Informacje dla osób, które zapisały się na studia

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne na studia serdecznie gratulujemy trafnego wyboru uczelni!

PRZYJĘCIE NA STUDIA
Nie publikujemy list osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów daje Tobie gwarancję miejsca na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
O wynikach rekrutacji poinformowaliśmy kandydatów na studia drogą mailową. Jeżeli nie otrzymałaś/eś wiadomości skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji.

LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ
można odebrać w dziekanacie (p.200) za okazaniem dowodu osobistego.
UWAGA! Warunkiem otrzymania legitymacji jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz terminowa wpłata czesnego bądź 1 raty.
Kandydaci, którzy nie złożyli kompletu dokumentów rekrutacyjnych będą mogli odebrać legitymację do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych dla studentów I semestrów:
1. 29-30 września 2018 r.
2. 13-14 października 2018 r.
3. 27-28 października 2018 r.
4. 10 listopada 2018 r.
5. 24-25 listopada 2018 r.
6. 8-9 grudnia 2018 r.
7. 12-13 stycznia 2019 r.
8. 26-27 stycznia 2019 r.

Wykłady, seminaria dyplomowe, ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się również w piątki przed zjazdem w godz. 17:00-20:15.
W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać zaplanowane poza terminami zjazdów podstawowych.

PLAN ZAJĘĆ
jest dostępny po uprzednim zalogowaniu do strefy studenta lub wirtualnego dziekanatu oraz w gablotach w siedzibie uczelni (poziom 0 – plany zajęć na studiach niestacjonarnych, poziom 1 – plany zajęć na studiach stacjonarnych).

PODZIAŁ NA GRUPY
jest dostępny po uprzednim zalogowaniu do strefy studenta lub wirtualnego dziekanatu.

ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU
można otrzymać w dziekanacie (p.200) w godzinach otwarcia od 1 października 2018 r.

OPŁATY ZA STUDIA
Nie informujemy kandydatów na studia o wpłynięciu czesnego na konto uczelni.
Kontaktujemy się wyłącznie z osobami, które nie wpłaciły czesnego we wskazanym terminie.
W wyjątkowych sytuacjach udzielamy informacji telefonicznie czy czesne wpłynęło na konto uczelni.

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO
Jeżeli zapisałeś się na studia na semestr zimowy r. akad. 2018/2019 po 20 września 2018 r. niezwłocznie dokonaj opłaty czesnego za I semestr lub 1 raty.
Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy uczelni.

KONTO
Czesne należy wpłacić przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, kierunek studiów


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji:
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02 lub 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku