Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Informacja dla grup 465 i 466/n – mgr M. Kamińska

Na najbliższe ćwiczenia z fizjoterapii i masażu (dotyczy studentów niestacjonarnych grup 465 i 466) proszę by każdy student miał obuwie sportowe na zmianę, strój którego nie szkoda ubrudzić od oliwki oraz ręcznik duży plażowy.

mgr Monika Kamińska

Cofnij

WSZ na Facebooku