Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

III seminarium Młodzi na start – szkoła – uczelnia – praca

14 maja 2008 r. w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku odbyło się III Seminarium MŁODZI NA START – SZKOŁA – UCZELNIA – PRACA

Program:

  • 11:30-11:40 – rozpoczęcie Seminarium;
  • 11:40-11:50 – wystąpienie Dziekana WSZ w Gdańsku – dra E. Szneidrowskiego oraz Prezesa Oddziału PSZK w Gdańsku – M. Kozłowskiej;
  • 11:50-12:10 – „Polityka  gospodarowania czynnikiem ludzkim” – dr hab. H. Czubasiewicz;
  • 12:10-12:45 – „Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy oraz wynikające z tego zagrożenia” – Batorowski Henryk – Państwowa Inspekcja Pracy;
  • 12:45-13:00 – „Instrumenty rynku pracy” – Odeta Mazur-Gołyszny – WUP;
  • 13:00-13:20 – „Alternatywny model życia” – p. Reszka – dyrektor RUP – Malbork;
  • 13:20-13:45 – „Pierwszy kontakt z pracodawcą” – Izabela Wasowicz;
  • 13:45-14:00 – „Moje  pierwsze kroki w samozatrudnieniu” – Katarzyna Bartkowiak;
  • 14:00-14:30 – dyskusja i podsumowanie Seminarium.
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku