Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Identyfikacja mikroorganizmów – wymagania prawne, oznaczenia oraz interpretacja wyników

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, naukę wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników badań.

Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:

 1. Aktualny stan prawny dotyczący wymagań mikrobiologicznych
 2. Ogólne zasady przygotowania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięcio-krotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych – omówienie normy PN- ISO 6887-2
 3. Wskaźniki mikrobiologiczne i metody badań – higiena i bezpieczeństwo

ĆWICZENIA:

 1. ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149:2009
  2. obecność Pseudomonas Aeruginosawg PN-EN ISO 22717:2010
  3. obecność Staphylococcus Aureuswg PN-EN ISO 22718:2010
  4. obecność Candida Albicans wg PN-EN ISO 18416:2009
  5. obecność Escherichia Coli wg PN-EN ISO 21150:2010
  6. ogólna liczba pleśni i drożdży wg PN-EN ISO 16212:2011

Na każdym etapie ćwiczeń interpretacja wyników analiz.

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: Termin kursu podamy wkrótce.

PROWADZĄCY
Trener 1 .Specjalista w zakresie identyfikacji mikroorganizmów, klonowania molekularnego, technik biologii molekularnej i mikrobiologii. Uczestniczka licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych, stały współpracownik największych jednostek badawczych w kraju i za granicą. Od 2012 szkoleniowiec i doradca zarówno doświadczonych pracowników naukowych, jak i młodych adeptów biologii molekularnej.
Trener 2. Specjalista w zakresie szeroko pojętej biologii komórki nowotworowej, hodowli komórek eukariotycznych, technik biochemicznych oraz biologii molekularnej. Współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych. Kierownik projektów uczelnianych oraz finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku