Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

GMP- zasady wytwarzania w branży kosmetycznej

Celem szkolenia jest zapoznanie z dobrą praktyką wytwarzania w branży kosmetycznej.

Szkolenie skierowane jest do osób związanych z produkcją kosmetyków, technologów pracujących w firmach kosmetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Personel

– zakres obowiązków i odpowiedzialności

– struktura organizacyjna

  1. Pomieszczenia i urządzenia

– prawidłowe rozplanowanie układu pomieszczeń i urządzeń,

– zasady nadzoru nad aparaturą kontrolno- pomiarową,

– mycie, dezynfekcja, ochrona przed szkodnikami

  1. Zarządzanie jakością

– dokumentacja systemowa,

– audyty

  1. Surowce i opakowania
  2. Produkcja

– zasady wytwarzania produktu luzem,

– zasady wytwarzania produktu gotowego,

– dokumentacja

  1. Kontrola Jakości
  2. Logistyka wyrobów gotowych

CZAS TRWANIA KURSU: 6 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: 15 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji systemów jakości w laboratoriach badawczych kosmetyków oraz laboratoriach medycznych. Addutor systemu GMP.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku