Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Forum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Niepublicznych Województwa Pomorskiego

8 grudnia 2009 roku w Wyższej Szkole Zarządzania odbyło się pierwsze w historii uczelni

FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
pod hasłem:
Rola kół naukowych i organizacji studenckich w kształtowaniu osobowości studenta.

Celem Forum było zaprezentowanie dotychczasowego dorobku Studenckich Kół Naukowych, wymiana myśli i doświadczeń, wskazanie na znaczenie tych organizacji w kształtowaniu postaw i osobowości studenta oraz zastanowienie nad perspektywami ich dalszego rozwoju.

W Forum uczestniczyły Studenckie Koła Naukowe z Trójmiasta i okolic oraz Parlament Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Impreza przebiegła w przyjacielskiej atmosferze, a członkowie Kół oraz ich opiekunowie mają nadzieję na owocną współpracę.

Cofnij

WSZ na Facebooku