Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

FIZJOTERAPIA

 

ZAPRASZAMY
DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 

 

 

 

 

Z radością i satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku FIZJOTERAPIA.
Studia trwają 5 lat.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutację prowadzimy na studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

OPŁATY STUDIA MAGISTERSKIE – KANDYDACI

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji:
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02 lub 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku