Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

FIZJOTERAPIA – II termin egzaminu dyplomowego

W dniu 29 maja 2019 r. od godz. 10:00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr n. med. Jolanty Zajt
  • dr Doroty Dancewicz-Nosko
  • dr n. med. Wiesławy Nyki
  • dr n. med. Hanny Tomczak

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 22 maja 2019 r.


W dniu 31 maja 2019 r. od godz. 9:00/9:30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dra n. med. Jakuba Pawłowskiego
  • dr Ewy Kucharskiej
  • dr n. med. Ewy Grymel-Kuleszy

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 24 maja 2019 r.


W dniu 6 czerwca 2019 r. od godz. 15:00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr n. med. Moniki Kuczmy
  • dra n. med. Jarosława Hoffmana

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 30 maja 2019 r.


Zarządzenie dziekana w sprawie ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego.

Cofnij

WSZ na Facebooku