Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Praktyki zagraniczne

Biuro współpracy międzynarodowej oraz biuro karier zapraszają na praktyki zagraniczne. Nowo zdobyta Karta Erasmusa (ECHE) na lata 2014-2020 daje możliwość wyjazdów studentów nie tylko na studia, ale także na praktyki do firm i instytucji zagranicznych na terenie Unii Europejskiej. Minimalny czas trwania praktyk wynosi 2 miesiące. Stypendysta programu Erasmus+, który wyjeżdża na praktykę, może liczyć na stypendium w wysokości od 400 do 600 euro miesięcznie.
O wyjazd na praktykę może starać się każdy student WSZ, który ukończył pierwszy semestr studiów. Zalecane jest odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym. Oferty praktyk zagranicznych można znaleźć m.in. tutaj: https://erasmusintern.org/

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zagranicznych  proszone  są o zgłaszanie się  do Biura Współpracy Międzynarodowej (Olga Hofman, biblioteka). Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus + dotyczy studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i ma charakter ciągły.

Kontakt Kontakt

Olga Hofman

pokój 014 (biblioteka)
tel.: 58 769 08 55;
e-mail: erasmus@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku