Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Praktyki krajowe

Praktyki zawodowe dają szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a jej celem jest zaznajomienie się studenta ze swoim przyszłym środowiskiem pracy, wprowadzenie w życie wiedzy nabytej na studiach oraz praktyczne jej zastosowanie w konkretnych sytuacjach zawodowych. Obowiązek odbycia praktyk mają zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją zawodową.

Wymiar praktyk studentów, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2018/2019 na jednolitych studiach magisterskich z fizjoterapii wynosi 36 tygodni, natomiast na studiach drugiego stopnia z kosmetologii12 tygodni.

Na studiach pierwszego stopnia, studenci kierunku dietetyka odbywają w sumie 15 tygodni praktyki, zaś studenci kierunków: administracja, informatyka i zarządzanie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni.

Studenci kierunku kosmetologia pierwszego stopnia, uczęszczają na praktykę przez okres 12 tygodni, natomiast osoby kontynuujące naukę na kierunku fizjoterapia pierwszego stopnia odbywają praktykę w wymiarze 23 tygodni.

Studenci mogą być skierowani przez Uczelnię na praktykę bądź samodzielnie wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią. Jeżeli student pracuje w firmie o profilu związanym z wybraną specjalnością wówczas może ubiegać się o zaliczenie stażu pracy jako odbytą praktykę.

Wszelkie informacje na temat praktyk można uzyskać w:

Biurze Karier (praktyki@wsz.pl)
pok. 302, 2 piętro
tel. 58 769 08 98
godziny otwarcia

 

Cofnij

WSZ na Facebooku