Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Oferta współpracy

Proponujemy Pracodawcom:

  • bezpłatną pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy lub praktykę studencką,
  • umieszczanie ofert pracy na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń,
  • organizowanie spotkań rekrutacyjnych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy z bazy danych Biura Karier w naszej siedzibie,
  • organizacje prezentacji firm dla studentów.

Jesteś Pracodawcą i potrzebujesz kreatywnych i ambitnych młodych ludzi na praktyki, staże lub do pracy?

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt
mgr inż. Aleksandra Świdwińska
Biuro Karier
tel. 58 769 08 98
e-mail: praktyki@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku