Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Misja i cele

Biuro karier przy Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku funkcjonuje od listopada 2000 roku. Nasza działalność skierowana jest do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania. Chcemy sprawić, aby absolwenci WSZ:

  • byli przygotowani do poruszania się na rynku pracy,
  • posiadali odpowiednie doświadczenie,
  • potrafili określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.

Zadaniem biura karier jest nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców celem kierowania studentów na przewidziane w planie nauczania praktyki zawodowe.
Od chwili powstania do dnia dzisiejszego dzięki funkcjonowaniu biura karier uczelnia podpisała kilkaset umów z wiodącymi zakładami pracy mającymi swe siedziby bądź przedstawicielstwa w Trójmieście. Umożliwiamy studentom odbycie praktyk w wielu organizacjach, firmach marketingowych, ubezpieczeniowych, urzędach celnych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, ośrodkach szkoleniowych, a także w firmach informatycznych. Lista współpracujących z nami instytucji stale się powiększa, tak by sprostać oczekiwaniom obecnych i przyszłych studentów. W związku ze stale poszerzaną ofertą kierunków kształcenia uczelnia nawiązuje nowe kontakty z przedsiębiorstwami, których główna działalność tożsama jest z danym kierunkiem studiów.

Praktyki dają studentom szansę uzupełnienia wiedzy teoretycznej o konkretne, wymierne umiejętności. W czasie praktyk studenci poznają zasady funkcjonowania firmy, uczą się pracy w zespole, stykają się z realnymi problemami i wyzwaniami. Praktyka jest pierwszym doświadczeniem zawodowym studentów, dlatego staramy się, aby nasza współpraca z firmami miała charakter indywidualny.

 

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku