Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Kontakt z Biurem karier

Wszelkich informacji na temat praktyk zawodowych udzieli Państwu pracownik Biura karier.


inż. Aleksandra Świdwińska
pok. 200 (Dziekanat, I piętro)
tel.: 058 769 08 10
fax: 58 769 08 19
e-mail: praktyki@wsz.pl

Godziny pracy Biura karier w październiku 2017 r.:

poniedziałek nieczynne
wtorek nieczynne
środa 9:30–14:00
czwartek nieczynne
piątek
(6.10.2017 r.)
(13.10.2017 r.)
(27.10.2017 r.)
(20.10.2017 r.)

(9:30–14:00; 16:00–17:00)
(nieczynne)

(9:30–14:00)
(10:30–14:00; 16:00–18:00)
sobota
(7 i 28.10.2017 r.)

(9:30–12:30; 13:00–17:00)
niedziela
(15.10.2017 r.)

(8:30–12:00; 12:30–16:00)

 

 

 

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku