Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Aktualności biura karier

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji językowych i komputerowych – więcej

Zapraszamy studentów kosmetologii na bezpłatne szkolenia i warsztaty w ramach programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich – więcej

Poradnik Praca.pl – JAK BYĆ FERRARI NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ? – więcej

REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu – więcej

Wolontariat w Czechach, Grecji, Ukrainie, Włoszech oraz Hiszpanii – więcej

Warsztaty organizowane przez WUP w Gdańsku – więcej

Już dziś wybierz praktyki zagraniczne w Zasobach Ludzkich, Marketingu, Finansach, IT czy Edukacji! – więcej

Możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach funduszy europejskich 2014-2020 – więcej

Bezpłatne wydarzenia dla studentów w PPNT Gdynia – więcej

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – więcej

Cofnij

WSZ na Facebooku