Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Biuro Karier

Jesteś Pracodawcą i potrzebujesz kreatywnych i ambitnych młodych ludzi na praktyki, do pracy, na staże lub wolontariat?

Zapraszamy do współpracy!

Proponujemy:

  • nieodpłatną pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy lub praktykę studencką,
  • umieszczanie aktualnych ofert pracy oraz profili pracodawcy na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń,
  • organizowanie spotkań rekrutacyjnych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy z bazy danych biura karier w naszej siedzibie,
  • organizację prezentacji firm dla studentów,
  • rozpowszechnienie na terenie uczelni: plakatów, ulotek, folderów, magazynów – dotyczących Państwa projektów.

Ponadto, jeżeli mają Państwo do przekazania informacje, które szczególnie mogą zainteresować studentów, chętnie rozpowszechnimy ich treść na łamach naszej strony www.
Oferujemy także wysłanie informacji o Państwa ofercie w formie elektronicznej do naszych studentów i absolwentów o preferowanym kierunku studiów.

Kontakt:
BIURO KARIER WSZ
e-mail: praktyki@wsz.pl
tel.: 058 769 08 10

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku