Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

DORADZTWO BIZNESOWE

mitarbeiterin im beratungsgesprächNOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE!

 

 

 

 

 

Studiując specjalność doradztwo biznesowe zdobędziesz umiejętności niezbędne w celu doradzania podmiotom gospodarczym (sektorowi prywatnemu i publicznemu) w zakresie prowadzonej działalności… czyli jak robić dobre interesy, aby osiągnąć sukces wizerunkowy a przy okazji wysokie dochody. Nabyta wiedza pozwoli na proponowanie rozwiązań zarówno ogólnych dotyczących definiowania i tworzenia strategii firmy (globalnych oraz funkcjonalnych), jaki i rozwiązań w zakresie węższym, związanych z nowoczesnymi technologiami, pozyskiwaniem zewnętrznych środków na finansowanie działalności czy zarządzaniem kapitałem ludzkim. Efektem kształcenia na specjalności będzie zdobycie kompetencji umożliwiających stosowanie zdobytej wiedzy w procesie przygotowania m.in. dokumentów o charakterze planistyczno-strategicznym, różnego rodzaju analiz, np. analiz popytu na oferowane towary/usługi, narzędzi badawczych, projektów zarządzeń dotyczących sposobu realizacji projektu w danym zespole projektowym, czy proponowania rozwiązań w innych obszarach, w którym organizacja sama sobie nie radzi i w związku z tym zgłasza zapotrzebowanie na usługę doradczą.

Zajęcia w ramach specjalności mają charakter praktyczny – będą prowadzone przez wieloletnich praktyków życia gospodarczego. To od nich dowiesz się jak budować umiejętności doradcze oraz jakimi zasadami powinien kierować się zawodowy konsultant. Ponadto, uczelnia dołoży wszelkich starań, aby praktyki realizowane na specjalności, odbywały się w pomorskich firmach konsultingowych, w szczególności  tych największych z tzw. „Wielkiej czwórki”, obecnych na rynku trójmiejskim,  tj. Deloitte czy PricewaterhouseCoopers.

Po ukończeniu specjalności będziesz mógł prowadzić działalność w branży konsultingowej, a także wykonywać zawód:  konsultanta, doradcy, menedżera, ds. rozwoju, pracownika działów analiz strategicznych np. w urzędach administracji publicznej, pracowniach zajmujących się badaniem rynku czy instytucjach finansowych, np. bankach.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI DORADZTWO BIZNESOWE

Analiza rynku
Audyt finansowy – badanie sprawozdań finansowych
Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem ludzkim
Metody analizy strategicznej i przewagi konkurencyjnej, controlling strategiczny i operacyjny
Metodyki w zarządzaniu projektami
Projektowanie i optymalizacja struktur organizacyjnych
Stosowanie ustawy PZP w działalności gospodarczej
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie studium możliwości/wykonalności oraz dokumentów strategicznych.
Występowanie pomocy publicznej w działalności gospodarczej
Źródła pozyskiwania środków na prowadzenie działalności. Konstruowanie wniosków o dofinansowanie projektu
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji:
tel. 58 769 08 02/03
e-mail: rekrutacja@wsz.pl

Studiuj zarządzanie już od 340 zł/miesiąc.
OPŁATY WYMAGANE DOKUMENTY

Cofnij

WSZ na Facebooku