Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dobra praktyka laboratoryjna (GLP) w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenia systemu w jednostce badawczej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Aktualne wymagania prawne
 2. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
 • Zarządzającego Jednostką Badawczą
 • Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
 • Kierownika Badania / Personelu Badawczego
 1. Program Zapewnienia Jakości
 2. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu
 3. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej
 4. Nadzór nad:
 • Przyrządami pomiarowymi, materiałami i odczynnikami
 • Systemami badawczymi
 • Materiałami badanymi i odniesienia
 1. Dokumentacja badawcza:
 • Plan badania
 • Dane źródłowe
 • Sprawozdanie z badania
 • Raport z inspekcji
 • Archiwizacja
 1. Standardowe Procedury Operacyjne
 • Nadzór nad dokumentacją systemową,
 • Nadzór nad wyposażeniem i jednostką

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: 16 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą międzynarodowej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku