Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dobra praktyka laboratoryjna (GLP) w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości.

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi i/oraz personelu zapewnia jakości laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Aktualne wymagania prawne
 2. Program Zapewnienia Jakości
 • Wymagania ogólne
 1. Odpowiedzialność personelu prowadzącego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ):
 • Weryfikacja pod kątem zgodności z DPL
 • Prowadzenie inspekcji
 • Przechowywanie danych
 1. Rola PZJ w prawidłowym działaniu systemu
 2. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej
 3. Dokumentacja badawcza:
 • Plan badania
 • Dane źródłowe
 • Sprawozdanie z badania
 • Raport z inspekcji
 • Archiwizacja
 1. Standardowe Procedury Operacyjne:
 • nadzór nad dokumentacją systemową,
 • nadzór nad wyposażeniem i jednostką.

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: 16 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą międzynarodowej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku