Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wirtualna Biblioteka Nauki

Biblioteka WSZ dołączyła do Wirtualnej Biblioteki Nauki, w ramach której nasi studenci mają dostęp do publikacji naukowych zgromadzonych  w takich bazach, jak:

Elsevier
Ok. 1780 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.

Scopus
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

Springer
Ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych.

Wiley
1371 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

Web of Knowledge

W celu przeglądania zasobów można również skorzystać ze zbiorczej przeglądarki Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Dostęp do zasobów poprzez sieć szkoły.

Organizujemy szkolenia z obsługi powyższych baz. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z biblioteką osobiście lub mailowo biblioteka@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku