Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Pozostałe

Bazy z otwartym dostępem:

 1. Directory of Open Access Journals – baza czasopism w wolnym dostępie z różnych dziedzin nauki
 2. PLoS -baza czasopism w wolnym dostępie z różnych dziedzin nauki (również działy poświęcone biologii i medycynie)
 3. BioMedCentral – baza czasopism z biologii i medycyny w wolnym dostępie
 4. PeerJ – baza czasopism z biologii i medycyny w wolnym dostępie

Bazy bibliograficzne (indeksujące również publikacje w wolnym dostępie):

 1. PubMed – baza publikacji medycznych
 2. CEON Biblioteka Nauki – baza publikacji polskich
 3. BazEkon – baza polskich publikacji ekonomicznych

Otwarte dane:

 1. RePEcon – baza danych surowych z zakresu ekonomii
 2. Zenodo – baza danych surowych

Inne:

 1. Dzienniki Urzędowe
 2. ARIANTA – Naukowe i Fachowe czasopisma elektroniczne – katalog polskich czasopism
 3. HighWire Press – baza artykułów w wolnym dostępie
 4. Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – baza bibliograficzna niemieckich czasopism
 5. Open J-Gate – baza artykułów on-line
Cofnij

WSZ na Facebooku