Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Lex

Z programu korzystają także specjaliści różnych dziedzin, potrzebujący w codziennej pracy dostępu do aktualnej informacji prawnej.

LEX Gamma zawiera:

 • pełen zestaw metryk i skanów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • teksty aktów korporacyjnych
 • pomniki prawa
 • orzeczenia sądów polskich; – publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: „A” i „B”);
  – publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda
  – niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji
 • wzory dokumentów
 • zestawienia
 • kalkulatory

Dostęp do bazy z komputerów biblioteki:
logo_lex

 

Cofnij

WSZ na Facebooku