Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

E-publikacje wydawnictwa

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE
WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU
NAUKI O ZDROWIU
1 (3)/2017
okl_str_1_2017
Pobierz
FIZJOTERAPIA
1 (1)/2016
okl_str_1_2016
Pobierz
KOSMETOLOGIA
2 (2)/2016
okl_str_2_2016
Pobierz

WIELOASPEKTOWOŚĆ PRACY KOSMETOLOGA
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA , AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN:978-83-948732-1-9; ISBN:978-83-942432-2-7
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 2017

pobierz

Oddawana w Państwa ręce publikacji „Wieloaspektowość pracy kosmetologa” to już druga monografia dotycząca nauk o zdrowiu wydawana dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Obydwie uczelnie otrzymały uprawnienia
do kształcenia na kierunku kosmetologia w 2010 roku i od tego momentu nieustannie budują swoją pozycję na polu edukacyjnym i naukowym. Wykładowcy obu uczelni przygotowali jedenaście rozdziałów dotyczących anatomii, problemów skórnych i nowoczesnych metod ich rozwiązywania
np. zastosowania laserów, chorób, m.in. endokrynologicznych i zaburzeń odżywiania powodujących zmiany skórne, substancji stosowanych
w kosmetykach, a także wykształcenia
CHOROBY XXI WIEKU – WYZWANIA W PRACY FIZJOTERAPEUTY
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA
ISBN:978-83-948732-0-2;
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2017
Choroby XXI wieku

pobierz

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, kontynuując tradycję wydawniczą, oddaje w Państwa ręce monografię: „Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty”. To kolejna publikacja na temat zdrowia, a pierwsza w całości poświęcona zagadnieniom fizjoterapii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy chorób występujących w społeczeństwie w XXI wieku, z którymi mierzą się fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy. W części drugiej zgromadzono rozdziały przedstawiające problemy, stojące przed współczesnym fizjoterapeutą. Mamy nadzieję, że w naszej monografii znajdą Państwo interesujące dla siebie tematy.
WSPÓŁCZESNA PROBLEMATYKA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
RED. NAUK. MARCIN GERYK, ARLETA PŁAWSKA
ISBN: 978-83-926884-7-1
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2016
Pobierz Oddajemy do rąk czytelników monografię pt. „Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych”. To kolejna publikacja Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, złożona z 9 rozdziałów, w których autorzy poruszyli różnorodną tematykę z zakresu administracji i zarządzania, z uwzględnieniem zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności pochylono się nad zagadnieniami prawa gospodarczego, celnego i finansowego.
ŻYWIENIE A ŚRODOWISKO
RED. NAUK. MARZENA PODGÓRSKA
ISBN: 978-83-926884-3-3
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2016
Pobierz Oddajemy w Państwa ręce monografię „Żywienie a środowisko”. To już druga publikacja poświęcona problemom zdrowia. Autorzy dziewięciu rozdziałów znajdujących się w naszej monografii przybliżają zagadnienia kształtowania jakości żywności i jej wpływ na środowisko naturalne, rolę wody w środowisku i żywieniu oraz problemy z jej dostarczeniem, szczególnie u osób starszych. Zanalizowano niewłaściwe zachowania żywieniowe u seniorów. Poruszono problem zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych diet wśród dzieci i młodzieży. Opisano również, jaki wpływ na stan naszego zdrowia, również skóry, może mieć niewłaściwa dieta. Mamy nadzieję, że publikacja „Żywienie a środowisko” będzie interesującą lekturą, szczególnie dla osób zajmujących się na co dzień dietetyką i promocją zdrowia.
SKRYPT DO ĆWICZEŃ Z FARMAKOLOGII
MICHAŁ WICIŃSKI, ALEKSANDER MARCINIAK
ISBN: 978-83-942432-1-0
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 2015
Pobierz Skrypt został zaplanowany jako zbiór wiadomości z zakresu farmakologii na poziomie podstawowym. Jego odbiorcami jesteście Wy – studenci kierunków medycznych. W przyszłości zmierzycie się z problemami farmakoterapii w określonych jednostkach chorobowych. Ten skromny skrypt pomoże usystematyzować wiedzę, a po latach i w chwilach wątpliwości, da wskazówki, którą ścieżkę terapii farmakologicznej wybrać.
ZNACZENIE RACJONALNEGO ŻYWIENIA W EDUKACJI ZDROWOTNEJ
RED. NAUK. AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN: 978-83-926788-7-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2015
Pobierz Badania ukazują wciąż narastający problem nadwagi i otyłości, który jest początkiem wzrostu występowania chorób cywilizacyjnych. Jesteśmy przeświadczeni o konieczności kształtowania racjonalnych nawyków żywieniowych, podnoszenia poziomu wiedzy w celu właściwego dokonywania indywidualnych wyborów żywieniowych. Cytując słowa Hipokratesa: „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek twoją żywnością”.
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH
RED. NAUK. AGATA WOLSKA-ADAMCZYK
ISBN: 978-83-926788-6-1
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2015
Pobierz Zdrowie jest największą wartością, jaką posiadamy. Dbanie o zdrowie swoje i najbliższych nam ludzi to jedno z podstawowych zadań wszystkich żyjących w danej społeczności. Należy jednak pamiętać, że działania skupiające się tylko na jednej sferze człowieka przynoszą mniejsze korzyści i efekty. Dzięki podejściu holistycznemu możemy osiągnąć sukces w zakresie zdrowia – dbania o nie, utrzymania i jego poprawę. Aby prowadzić działalność prozdrowotną potrzebna jest wiedza i umiejętności, a najważniejszym narzędziem w osiągnięciu celu jest współczesna edukacja zdrowotna, która wykorzystuje elementy wielu nauk medycznych, społecznych i pedagogicznych.
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
RED. NAUK. MICHAŁ WICIŃSKI
ISBN: 978-83-926788-2-3
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, 2014
Pobierz Najnowsza monografia Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie to zbiór artykułów będących wynikiem badań nad zagadnieniami, z którymi można się spotkać w codziennej profilaktyce zdrowotnej. Publikacja przybliża historię masażu klasycznego, jednak większość artykułów dotyka kwestii praktycznych. Sięgając po nią, czytelnik poszerzy swoją wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych (raka szyjki macicy, choroby wieńcowej) oraz alkoholowego zespołu płodowego. Dużo uwagi poświęcono zmianom skórnym – będącym wynikiem zarówno przyjmowania leków, jak i różnorodnych chorób (m.in. chorób wątroby). W książce opisano także wykorzystanie jonoforezy w kosmetologii. Do sięgnięcia po nią zapraszamy wszystkich, którym nie obce są współczesne problemy profilaktyki zdrowotnej.
Cofnij

WSZ na Facebooku