Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Bazy danych

Zapraszamy do korzystania z baz wymienionych poniżej. Dzięki nim można dotrzeć do wielu artykułów przydatnych podczas studiowania.

Wirtualna Biblioteka Nauki
EBSCO
Lex
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Pozostałe

ePNP_400x100

Internetowe archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja – wszystkie artykuły od numeru pierwszego są dostępne na komputerach w bibliotece. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem, zapytaj bibliotekarza.

 

Informacje o obsłudze baz można znaleźć w naszej ulotce „Bazy danych”.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku