Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

ABC Czytelnika

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy do korzystania z biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania:

 • studentów
 • wykładowców
 • pracowników WSZ

Nasz księgozbiór udostępniany jest do wypożyczenia (studentom) bądź na miejscu w czytelni (studentom, wykładowcom i pracownikom WSZ).

Aby zapisać się do biblioteki należy:

 • zgłosić się do bibliotekarza z :
  -dowodem osobistym
  -aktualną legitymacją studencką lub indeksem (dot. studentów WSZ)
 • wypełnić czytelnie formularz deklaracji

Pracownicy zakładają czytelnikowi konto.
Jego hasłem jest seria i numer dowodu osobistego (np. AAA123456)
Po zalogowaniu można zamówić książkę on-line – czeka ona na odbiór 24 godziny (do godz. 17.00 dnia następnego).
Książkę można także zamówić przychodząc do biblioteki ze spisanym numerem sygnatury. W razie problemów ze znalezieniem właściwej literatury bibliotekarze służą pomocą.

Jednorazowo student może wypożyczyć:

 • 3 książki na 28 dni
 • 3 numery archiwalne czasopism na 14 dni
 • 3 dokumenty elektroniczne na 14 dni

W czytelni na miejscu:

 • 5 woluminów

Prosimy pamiętać o przedłużaniu terminów wypożyczenia, ponieważ za przetrzymanie książek grozi kara:
1 zł za każdy dzień zwłoki za każdy wolumin

Czytelnik może przedłużyć termin wypożyczenia:

Biblioteka WSZ w Gdańsku zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych wypadkach (np. dzieła szczególnie poszukiwane), żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu. Pracownik ma także prawo odmówić przedłużenia terminu wypożyczenia pozycji i zażądać natychmiastowego jej zwrotu.

Szczegółowe zasady udostępniania zasobów bibliotecznych w czytelni i wypożyczalni biblioteki WSZ w Gdańsku zapisane są w Regulaminie Biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (patrz regulamin).

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku