Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i Zespołów Badawczych, przedstawienie Audytorom lub Inspektorom znajomość zasad, przepisów i regulacji obowiązujących w badaniach klinicznych, jak i systematyczną i rzetelną pracę od samego początku projektu.

Kurs ten przeznaczony jest dla Monitorów badań klinicznych, Badaczy i osób wchodzących w skład Zespołów Badawczych oraz wszelkich innych osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia i koordynowana badań klinicznych, a które przez to szkolenie chciałyby zgłębić zasady prowadzania Audytów i Inspekcji w Ośrodkach Badawczych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Definicja i cele audytu i inspekcji

2.Różnice i podobieństwa

3.Rozwinięcie wiedzy z zakresu audytów

– kto może być audytorem, kto może być audytowany

– przygotowania do audytu, przebieg audytu, zakończenie audytu, raport z audytu

– jaki ślad zostaje w ośrodku po audycie

– rodzaje audytów

– najczęściej spotykane nieprawidłowości

– najczęściej używana skala określająca wagę nieprawidłowości

4.Inspekcje Badań Klinicznych

– wiadomości ogólne, zadania Inspekcji, rodzaje Inspekcji

– jakie instytucje mogą podlegać inspekcji

– inspekcje w Polsce

– przebieg Inspekcji (procedury przed Inspekcją, plan Inspekcji, spotkanie otwierające, co może podlegać kontroli, spotkanie zamykające)

– skala uchybień i nieprawidłowości

– najczęściej spotykane nieprawidłowości

– akty prawne dotyczące Inspekcji

5.Oszustwa w badaniach klinicznych

– Definicje, skala problemu, konsekwencje oszustw, domniemane przyczyny oszustw, dowody oszustw, wykrywanie oszustw, oszustwo- i co dalej?

– Jak zapobiegać oszustwom i uchybieniom

– Przykłady oszustw na całym świecie

6.Test końcowy

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin

CENA KURSU: 650 zł

TERMIN KURSU: 24 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Trener 1. Wieloletni monitor badań klinicznych oraz Szef Projektów badań klinicznych, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych. Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji systemów jakości w laboratoriach badawczych oraz medycznych. Wdrożeniowiec systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednym z największych centrów badawczych w Polsce.

Trener 2. Specjalista posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Badań Klinicznych, Good Clinical Practice. Odpowiada formalne za przygotowanie badania oraz reprezentowanie sponsora badania w kontaktach z komisjami bioetycznymi oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych. Koordynator badań klinicznych współpracujący ze światowymi koncernami farmaceutycznymi czuwający nad badaniami z zakresu neurologii, psychiatrii, dermatologii oraz reumatologii.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

Kurs zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku