Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW

absolwenci_2014W dniu 11 lipca 2014 r. o godzinie 17:00 w audytorium odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom r. akad. 2013/14.

 

Władze uczelni wręczyły dyplomy i nagrody aż 8 absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Podczas uroczystości zabrała głos Anna Pałubicka – najlepsza absolwentka, która osiągnęła średnią 4,93 z całego toku studiów.

(więcej…)

Więcej

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA STUDIA

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne na studia serdecznie gratulujemy trafnego wyboru uczelni!

PRZYJĘCIE NA STUDIA
Nie publikujemy list osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów daje Tobie gwarancję miejsca na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
O wynikach rekrutacji poinformowaliśmy kandydatów na studia drogą mailową. Jeśli nie otrzymałeś/aś wiadomości skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji.

LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ ORAZ INDEKS
można odebrać w dziekanacie (p.200) za okazaniem dowodu osobistego.
UWAGA! Warunkiem otrzymania legitymacji i indeksu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz terminowa wpłata czesnego bądź I raty/dwóch rat (w przypadku osób, które złożyły podanie o raty).
Kandydaci, którzy nie złożyli kompletu dokumentów rekrutacyjnych będą mogli odebrać legitymację i indeks do 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych dla studentów I semestrów

PLAN ZAJĘĆ
jest dostępny po uprzednim zalogowaniu do STREFY STUDENTA oraz w gablotach w siedzibie uczelni (poziom 0 – plany zajęć na studiach niestacjonarnych, poziom 1 – plany zajęć na studiach stacjonarnych).

PODZIAŁ NA GRUPY
jest zamieszczony na stronie internetowej uczelni po uprzednim zalogowaniu do STREFY STUDENTA.

ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU
można otrzymać w dziekanacie (p.200)  w godzinach otwarcia.

OPŁATY ZA STUDIA
Nie informujemy kandydatów na studia o wpłynięciu czesnego na konto uczelni.
Kontaktujemy się wyłącznie z osobami, które nie wpłaciły czesnego we wskazanym terminie.
W wyjątkowych sytuacjach udzielamy informacji telefonicznie czy czesne wpłynęło na konto uczelni.

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO
Jeśli zapisałeś/aś się na studia na semestr zimowy r. akad. 2014/2015 po 3o września 2014 r. niezwłocznie dokonaj opłaty czesnego za I semestr lub pierwszej raty (w przypadku osób, które złożyły podanie o raty ).
Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy uczelni.

KONTO
Czesne należy wpłacić przelewem na konto uczelni:
BPH S.A.
92 1060 0076 0000 3200 0128 6336
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, kierunek studiów.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z działem promocji i rekrutacji:
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02 lub 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

WSZ na Facebooku