Kontakt
Wydawnictwo
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania

Finanse publiczne

Kształcenie w zakresie finansów publicznych
Treści kształcenia: Charakterystyka finansów publicznych – pojęcie, funkcje, elementy teorii wyboru publicznego, dobra i usługi publiczne, przedsiębiorstwa publiczne. System i struktura finansów publicznych – bilans sektora publicznego, budżet a skarb państwa, budżet a fundusze parabudżetowe, budżet a jednostki gospodarki pozabudżetowej. Finanse państwa i samorządu terytorialnego – pionowy podział wydatków i dochodów publicznych, przesłanki i metody zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych, kryteria podziału terytorialnego państwowych dotacji ogólnych, dotacje celowe. System funduszów parabudżetowych – pojęcie, cechy szczególne, zalety, wady. Zasady klasyfikacji oraz procedury budżetowe – budżety roczne i kilkuletnie programy finansowe, zasady wykonywania budżetów, dyscyplina finansowo-budżetowa, kontrola finansowa. Równowaga finansowo-budżetowa – przyczyny i skutki deficytów, pojęcie i rodzaje długu publicznego, struktura zadłużenia. Wydatki publiczne – tendencja stałego wzrostu (prawo Wagnera), prawo Wagnera versus prawo Laffera, kryteria klasyfikacji, przesłanki i kierunki wydatków publicznych. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza – inwestycje publiczne, system zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wydatki publiczne a polityka społeczna – zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne, usługi społeczne, problematyka inwestycji w człowieka, rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych. Dochody publiczne – dochody z majątku publicznego, daniny publiczne, elementy konstrukcji podatku, klasyfikacje podatków. Zasady podatkowe – fiskalne, ekonomiczne, społeczne oraz techniczne. Problem sprawiedliwości podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majątku. Podatki bezpośrednie i pośrednie – formy, znaczenie, kierunki ewolucji oraz zalety i wady. Uchylanie się od podatków – przyczyny i formy, szara strefa podatkowa, oazy (raje) podatkowe, walka z przestępczością podatkową.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego; rozumienia fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i gospodarczej; rozumienia wpływu zmian dochodów i wydatków publicznych na rozwój gospodarczy oraz poziom zaspokajania potrzeb społecznych; dostrzegania zagrożeń wynikających z braku równowagi finansowo-budżetowej i zadłużenia podmiotów sektora publicznego.

REZERWACJA MIEJSCA ON-LINE
rezerwacja miejsca on-line
Wyszukiwarka

Strefa studenta
Aby przejść do strefy studenta należy podać login i hasło:

wejście do strefy studenta
Newsletter
Imię/nazwa
E-mail
Znajdź nas na:
15 lat Wyższej Szkoły Zarządzania
15 lat Wyższej Szkoły Zarządzania
Jesteśmy na AppStore!
Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią dostępną na AppStore !!!
Jesteśmy na AppStore
Polub nas na Facebook’u
Studia w jeden rok
dr Żaneta Geryk
dr Żaneta Geryk
Najnowsza publikacja WSZ i WSIiZ
Najnowsza publikacja Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kto jest on-line
  • Stronę przegląda:
    0 Administratorów.
  • 9 Gości.