Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

10 LAT FIZJOTERAPII

fizjoterapia 10 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TO JUŻ 10 LAT DOŚWIADCZENIA w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów.

WARTO WIEDZIEĆ…
Według nowej USTAWY O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY, która weszła w życie 31 maja 2016 r., osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia na kierunku fizjoterapii, to po ich ukończeniu zobowiązane będą dodatkowo do odbycia 6-miesięcznej praktyki oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów, aby uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych i być wpisanym do Rejestru Fizjoterapeutów.
Kształcenie fizjoterapeutów będzie możliwe tylko na poziomie JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH.
Uczelnia jest w trakcie uzyskiwania uprawnień.
Ustawa nakłada też prawo i obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez kształcenie podyplomowe.

Cofnij

WSZ na Facebooku